About Us

עם העליה התוחלת החיים והזדקנות האוכלוסייה הפכה הדמנציה למגפה. הדמנציה היא תסמונת של ליקויים בתפקודים האינטלקטואלים, ירידה בזיכרון, הפרעות בהתנהגות וכשל בתפקוד יום יומי. מחלת אלצהיימר היא השכיחה ביותר בין המחלות הדמנטיות, היא חשוכת מרפא וסופנית.

מספרם של חולי אלצהיימר בישראל מוערך בכ-150 אלף. עומס פיזי, כלכלי ונפשי רב מוטל על כל בני המשפחה המטפלים בחולה, כאשר יכולת ההתמודדות היא נמוכה, עד כדי תחושה של חוסר אונים וחוסר ישע. עמותת עמדא לחולי דמנציה, אלצהיימר ומחלות דומות בישראל הוקמה על -מנת לסייע למשפחות החולים במצוקתן.

עמותת עמדא נוסדה בשנת 1988 על -ידי בני -משפחה של נפגעי אלצהיימר ונרשמה כחוק 58-013-071-4.

עמותת עמדא מופעלת על-ידי מתנדבים ב 52  סניפים ברחבי הארץ. מקורות המימון הם דמי חבר שנתיים, תרומות מחברים ואוהדים, ומענקים מקרנות מרשויות. עמותת עמדא מנוהלת על -ידי ועד מנהל הנבחר על -ידי האסיפה הכללית ולצדו פועלת המועצה המדעית, אשר מרבית חבריה הם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בארץ בתחומי הרפואה, הסיעוד, המשפט, וכ"ו.  עמותת עמדא חברה בארגון אלצהיימר הבינלאומי ( ADI) ובארגון אלצהיימר אירופה.

מטרות עמותת עמדא

פעילויות העמותה

תכניות בשלבי פיתוח

וועד מנהל

אביגיל אליהו אורלי

ד"ר אלון שרה

אליעד יונה-יו"ר

ארנהיים גיורא

בהרב לאה

גונדה יוסף

גן-אל נעמי

פרופ' ורנר פרלה

טולדו משה

ספקטור אסתר

פלג דינה

שפירא אהוד

וועדת ביקורת

אמיתי אבי – עו"ד

מדינה רפי

גל שאול – רו"ח

צוות העמותה

גרי רוט -מנכ"ל

נורית שיינמן - מנהלת פרויקטים בעמותה וסמנכ"לית עמותת עמדא

חני צדקה - מזכירה

אבישג אשכנזי - מנהלת מרכז מידע וקו-חם

הדס בר-אל פרמדר - מרכזת מחוז דרום  

יפתח היבנר - מנהל פרויקטים בעמותה

שרי מחלב גורן - מנהלת פרויקטים בעמותה

רחל אהרנפלד - מנהלת פרויקטים בעמותה

כרמית רזיאל-מאיר - מרכזת פעילות העמותה באזור הצפון ואחראית הדרכה

מידע לתורמים

לתרומה ישירה לחשבון העמותה:

שם חשבון הבנק: עמותת עמדא

מספר החשבון : 418238

בנק הפועלים ( 12)

סניף 609, ככר רבין, תל אביב

 

למשלוח צ'ק בדואר: יש לרשום: לפקודת עמותת עמדא ולשלוח לכתובת:

עמותת עמדא

ת.ד  8261

רמת גן 5218102

 

לתרומה בכרטיס אשראי בטלפון: 09-7939318

 

ניהול תקין ודו"חות

לאתר עמותת עמדא בגיידסטאר
לחץ כאן >>

תקנון העמותה

תקנון עמותת עמדא 
לצפייה לחץ כאן >>

תו מידות

עמותת עמדא עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות.
לאתר תו מידות >>

Donor Brochure

To view the Donor Brochure
<< click here